– Cvičení v soukromí (zdraví jedinci, předoperační a pooperační stavy, cukrovka, tetanie, celiakie, blokace, zkrácené svalstvo apod.)

– Sestavení jídelníčků na mírů (dle vašich požadavků a zdravotním omezením)

– Měření a analýza těla (krok před sestavováním jídelníčků a samotnému cvičení)

– Náprava dysbalancí a blokací

– Tejpování

– Konzultace s klientem

– Cvičení u vás doma